Ga verder naar de inhoud

LICHT UIT, STERREN AAN

Datum:
ma 25.10.2021
vr 31.12.2021
Locatie: Op school
Geschikt voor: Secundair onderwijs

Het kunstlicht dat de stad uitstoot, maakt astronomische waarnemingen moeilijk. Zou Georges Lemaître – de vader van de bigbangtheorie - vandaag de sterren boven Leuven even goed kunnen waarnemen als een eeuw geleden? Er is een oplossing: bewuster omgaan met kunstverlichting. Met deze campagne adopteren leerlingen een sterrenbeeld en meten ze de lichtvervuiling op en rond hun schooldomein. Ze bedenken en realiseren acties om de problematiek te begrijpen en de lichtuitstoot te verminderen. Daardoor kunnen ze hun sterrenbeeld beter waarnemen. Elke actie levert een symbolische ster op en als alle secundaire scholen samenwerken, wordt Leuven een sterrenstad. Leerkrachten krijgen de handleiding 'Licht uit, sterren aan' om dit project aan te pakken met hun leerlingen.

Maak van Leuven een sterrenstad

De leerlingen van vandaag zijn de astronauten en astronomen van morgen. De ruimtevaart en de astronomie blijven in ontwikkeling en het opwekken van interesse hiervoor start in het onderwijs. Studenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde aan de UCLL krijgen daarvoor de nodige input, maar ook actieve leerkrachten moeten we mobiliseren om projecten uit te voeren in scholen. Onze handleiding is naar hen gericht.

Leerkrachten worden aangemoedigd om verschillende vakexpertises (bv. aardrijkskunde en fysica) samen te brengen en onze handleiding te benutten. Hierin staan suggesties voor activiteiten om lichtvervuiling te meten en oplossingen ertegen te bedenken. De leerkrachten hebben de vrijheid om te bepalen hoe de realisatie best gebeurt op hun school en met hun leerlingen. Het streefdoel is dat alle secundaire scholen in en om Leuven deelnemen, zodat elke school een “lichtend voorbeeld” wordt voor de stad Leuven.

Praktische info

Wil je als leerkracht deelnemen aan dit project, dan ontvang je de handleiding 'Licht uit, sterren aan'. Je kunt het project zelf verder uitbreiden en vormgeven, eventueel met hulp van studenten uit de lerarenopleiding aardrijkskunde.

De UCLL ontvangt in ruil wel graag jullie metingen van de lichtvervuiling en enkele foto’s van de uitgevoerde activiteiten. Houd ons dus zeker op de hoogte!

Het project valt ook te combineren met andere activiteiten in het kader van het stadsfestival KNAL! in Leuven.

Tip!

Ontdek ook de handleiding 'Moestuin, we have a problem'.

Tijdens lange ruimtereizen of in een basis op een andere planeet kunnen astronauten enkel overleven als ze zelf hun voedsel produceren. De leerlingen zoeken uit welke moderne of futuristische vormen van voedselproductie er bestaan en ze bouwen zelf een broeikas voor ruimtelandbouw.